EPOS

pšenica ozimná – presievková

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Epos má veľmi dobrú potravinársku kvalitu E. Je to stredne skorá odroda presievkovej pšenice s dobrým zdravotným stavom. Je veľmi dobre odolná voči septoriózam, hrdzi pšeničnej a fuzariózam. Rastliny sú stredného vzrastu s dobrou odnoživosťou a vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda sa vyznačuje veľmi dobrou zimuvzdornosťou. Epos je vhodná na výsev vo všetkých výrobných oblastiach. S jesenným výsevkom je dobré začať koncom októbra, pri jarnom výsevku čo najskôr na jar, aby odroda stihla vytvoriť dostatočné množstvo odnoží.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká výborná 42 3,7– 4,0 jeseň
4,2–4,5 jar
veľmi dobrá dobrá

FLORADUR

pšenica tvrdá jarná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Floradur je už niekoľko rokov hlavná odroda medzi jarnými tvrdými pšenicami. Je to odroda ktorá v sebe zahŕňa  vysoký úrodový potenciál, dobrý zdravotný stav a vysokú potravinársku kvalitu zrna. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odnožovacou schopnosťou. Odroda veľmi dobre znáša jarné pôdne prísušky a má dobrú odolnosť voči suchu.   Floradur je plastická odroda, ktorá dáva stabilné úrody aj na menej vhodných stanovištiach pre pestovanie tvrdých pšeníc.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá dobrá dobrá 45 3,5 – 4,0 stredná veľmi dobrá

ROSADUR

pšenica tvrdá jarná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Rosadur je stredne skorá odroda s veľmi dobrou kvalitou zrna. Má dobrý zdravotný stav s  dobrou odolnosťou proti múčnatke. Je mierne náchylná na porastanie zŕn v klase a klasové fuzariózy. Rastliny sú stredne vysoké až nižšie s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Rosadur je plastická odroda ktorá dáva stabilné úrody.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá veľmi dobrá dobrá 45 3,8 – 4,2 stredná dobrá

KANGOO

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Kangoo je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou. Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a odolnosťou proti chorobám. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odnoživosťou a strednou odolnosťou proti poliehaniu. Kangoo je plastická odroda vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach so stabilnou, vysokou úrodou zrna. Odporúča sa použitie fungicídu proti múčnatke trávovej.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Suchovzdornosť
stredne neskorá dobrá stredná dobrá 49 3,5 – 4,5 veľmi dobrá

LAUDIS 550

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Laudis 550 je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, vhodná najmä na výrobu tzv. Českého piva. Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Odroda je odolná proti múčnatke /Mlo/, má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi jačmennej, je však citlivejšia na hnedú škvrnitosť. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Laudis 550 je odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a dosahuje vysoké úrody.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Suchovzdornosť
stredne neskorá dobrá dobrá dobrá 45 3,5 – 4,0 dobrá

MALZ

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Malz je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou. Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a odolnosťou proti chorobám. Rastliny sú stredne vysoké s veľmi dobrou odnoživosťou a strednou odolnosťou proti poliehaniu. Malz je spoľahlivá, pestovaním overená odroda so stabilnou, vysokou úrodou zrna. Vhodné je skoré fungicídne ošetrenie proti múčnatke trávovej a odporúča sa aj aplikácia morforegulátora proti poliehaniu.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká stredná dobrá 45 3,5 – 4,5 dobrá

OVERTURE

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Overture je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou. Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Odroda má zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej. Má dobrú odolnosťou proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. Overture má strednú odolnosť na hnedú škvrnitosť. Rastliny sú stredne vysoké a majú dobrú odolnosť proti poliehaniu. Overture je odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach pestovania sladovníckeho jačmeňa.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ
(g)
Výsevok
(MKS/ha)
Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká dobrá dobrá 49 3,5 – 4,5 dobrá