EVINA

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Evina má výbornú potravinársku kvalitu E s vysokou objemovou hmotnosťou. Je to odroda s ideálnym pomerom prémiovej kvality zrna a úrody zrna.
Evina je stredne skorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú strednej výšky s dobrou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má dobrú odolnosť proti vyzimovaniu. Evina je plastická odroda vhodná pre intenzívne pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá dobrá výborná 47 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

LAURENZIO

pšenica ozimná

majiteľ úrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Laurenzio má výbornú potravinársku kvalitu E. V kvalitatívnych parametroch je na úrovni sesterskej odrody Capo. Laurenzio je stredne neskorá osinatá odroda pšenice ozimnej. Rastliny sú vysokého vzrastu a majú vysokú odnožovaciu schopnosť. Odroda sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči suchu. Laurenzio je veľmi adaptívna odroda a je vhodná do všetkých výrobných oblastí.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká stredná dobrá 42-52 3,5 veľmi dobrá veľmi dobrá

MESSINO

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Messino má vynikajúcu potravinársku kvalitu E. Je to stredne skorá, osinatá odroda, ktorá má dobrú odolnosť voči bežným chorobám. Rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu. Messino je odroda vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Výsevok sa odporúča 4,5 mil. klíč. zŕn na ha vo všetkých výrobných oblastiach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá stredná dobrá 45 4,5 dobrá dobrá

MIRASTAR

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Mirastar sa vyznačuje vynikajúcou potravinárskou kvalitou E. Je to skorá osinatá odroda s dobrým zdravotným stavom a dobrou odolnosťou voči väčšine chorôb. Rastliny sú stredne vysoké a majú mohutný koreňový systém schopný zvládnuť aj suchšie podmienky. Odroda má dobrú odolnosť proti vyzimovaniu. Pšenica je stredne odolná voči poliehaniu s dobrou odnožovacou schopnosťou. Mirastar je vhodná pre pestovanie najmä v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Odporúčaný výsevok je 4,0 mil. klíčivých zŕn na ha vo všetkých výrobných oblastiach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá stredná dobrá 47 4 dobrá dobrá

RGT NOUCAMP

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Noucamp je odroda, ktorá v sebe zahŕňa kombináciu vysokej kvality a vysokej úrody. Je to stredne skorá odroda s dobrým zdravotným stavom.
Rastliny sú stredne vysokého vzrastu s dobrou odnožovacou schopnosťou. Odroda je odolná voči poliehaniu, vyniká výbornou mrazuvzdornosťou a tiež dobrou suchovzdornosťou. Nakoľko sa jedná o veľmi plastickú odrodu, jej pestovanie je možné vo všetkých výrobných oblastiach, po akejkoľvek predplodine. Odporúča sa stredná až vysoká intenzita pestovania.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne
skorá
dobrá veľmi dobrá veľmi dobrá 48 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

RGT GEJZÍR

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Gejzír je odroda, ktorá v sebe zahŕňa kombináciu vysokej kvality A-E a vysokej úrody. Je to stredne skorá odroda s vyrovnaným zdravotným stavom, bez výrazných slabín. Rastliny sú stredne vysoké až vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu a výbornou odolnosťou proti vyzimovaniu. RGT Gejzír je odroda, ktorú môžeme pestovať vo všetkých výrobných oblastiach, vyznačuje sa tiež výbornou adaptáciou na suché a teplé podmienky.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá dobrá dobrá 45 3,5 – 4,5 veľmi dobrá veľmi dobrá

JUDITA

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Judita je najúrodnejšia odroda v trojročnom priemere štátnych odrodových pokusov ÚKSUP-u v rokoch 2013 až 2015 v skúškach v skorom sortimente. Je to skorá odroda s vyrovnaným zdravotným stavom bez výrazných slabín. Rastliny sú vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu a výbornou odolnosťou proti vyzimovaniu. Juditu je možné pestovať vo všetkých výrobných oblastiach, odroda je vhodná aj na pestovanie po obilnine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá stredná dobrá dobrá 45 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

BODYČEK

pšenica ozimná

majiteľ úrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Bodyček má dobrú potravinársku kvalitu A s vysokou objemovou hmotnosťou. Je to extra skorá odroda s dobrým zdravotným stavom a odolnosťou voči chorobám. Je odolná voči fuzariózam v klase. Rastliny sú menšie až stredne vysoké s veľmi dobrou odnožovacou schopnosťou. Je stredne odolná proti poliehaniu, vyznačuje sa vysokou mrazuvzdornosťou a tiež veľmi dobrou odolnosťou voči suchu. Môžeme povedať, že je to plastická odroda, ktorá nemá nároky na predplodinu, pestovanie je možné aj po kukurici. Vzhľadom na jej skorosť je odrodu možné využiť ako predplodinu pre repku ozimnú prípadne lepšie rozloženie žatvy.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
extra skorá vysoká stredná dobrá 41 3,5 – 5,0 veľmi dobrá veľmi dobrá

RGT REBELL

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Rebell má dobrú potravinársku kvalitu A. Je to poloneskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a veľmi dobrou odolnosťou voči hrdzi pšeničnej a chorobám piat stebiel, rovnako je odolná proti múčnatke trávovej. Rastliny sú nižšieho vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a s dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu. RGT Rebell je plastická odroda, takzvaného kompenzačného typu s vysokým počtom zŕn v klase, ktorá je mimoriadne vhodná do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Je to odroda ktorá veľmi dobre znáša neskoré výsevy a veľmi dobre sa vyrovnáva s jarnými a letnými prísuškami.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloneskorá dobrá vysoká vysoká 44 3,5 – 4,5 dobrá veľmi dobrá

RGT REFORM

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Reform je jedna s najúrodnejších pšeníc v sortimente. Je to neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom listovej plochy aj klasu. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti fuzariózam. Odroda má veľmi dobrú odnožovaciu schopnosť. Rastliny sú kratšieho až stredného vzrastu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má výbornú mrazuvzdornosť. RGT Reform je odroda, ktorá nemá zvláštne požiadavky na predplodinu, je ju možné siať po pšenici, alebo kukurici. Je vhodná aj na neskorý výsev.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
neskorá vysoká vysoká dobrá 48 3,0 – 4,5 vysoká nižšia

RGT VIRIATO

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Viriato má dobrú potravinársku kvalitu A so stabilnou a veľkou objemovou hmotnosťou zrna. Je to skorá osinatá odroda s dobrou odolnosťou voči chorobám. Rastliny sú nízke s veľmi dobrým odnožovaním a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Vyznačuje sa vysokou mrazuvzdornosťou. Táto odroda sa môže pochváliť plasticitou a vysokými úrodami vo všetkých výrobných oblastiach. Vhodná je na pestovanie po akejkoľvek predplodine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá vysoká vysoká dobrá 47 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

RGT WERONKA

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Weronka má dobrú a stabilnú potravinársku kvalitu A. Je to skorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú stredne vysoké s nižšou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Mrazuvzdornosť je dobrá. Odroda je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach. Odroda znáša skoré a stredne skoré sejby, dobre sa adaptuje na suché a teplé podmienky.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá nižšia dobrá dobrá 45 3,5 – 4,5 dobrá veľmi dobrá

GRIZZLY

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Grizzly je poloneskorá kŕmna odroda. Vyznačuje sa nízkym obsahom lepku a vysokým obsahom škrobu čím ideálne spĺňa predpoklady na kŕmnu odrodu. Je to veľmi výkonná odroda s dobrým zdravotným stavom.  Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Mrazuvzdornosť môžeme hodnotiť ako strednú až dobrú.  Grizzly je veľmi plastická odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, kde sa vyznačuje rekordnými úrodami. Na predplodinu nie je náročná.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloneskorá vysoká dobrá vysoká 48 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

AURADUR

pšenica tvrdá ozimná

Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Auradur je skorá odroda tvrdej pšenice s dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú vysoké s vyššou odnožovacou schopnosťou. Odroda má slabšiu odolnosť voči poliehaniu, preto doporučujeme použitie morforegulátora. Mrazuvzdornosť tejto odrody je slabšia. Auradur je odroda vhodná na pestovanie v kukuričnej výrobnej oblasti, po lepších predplodinách.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá stredná stredná 45-52 3,5 – 4,0 stredná dobrá

TEMPODUR

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Tempodur je jedna z najvýkonnejších odrôd v sortimente tvrdých pšeníc pri zachovaní dobrých kvalitatívnych parametroch zrna. Je to stredne skorá odroda s priemernou odolnosťou proti bežných chorobám. Odolnosť proti listovým chorobám je stredná až dobrá. Voči fuzariózam v klase je odroda Tempodur tak ako všetky odrody tvrdej pšenice náchylnejšia, ale o stupeň odolnejšia ako ostatné odrody. Rastliny sú stredne vysoké až vyššie s dobrou odnožovacou schopnosťou a strednou odolnosťou voči poliehaniu. Zimuvzdornosť odrody je priemerná až vyššia. Tempodur je odroda, ktorej sa najlepšie darí v kukuričnej výrobnej oblasti po lepších predplodinách. Táto odroda vyžaduje kvalitnú prípravu pôdy.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá stredná dobrá 45-52 3,5 – 4,0 dobrá dobrá

CASANOVA

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Casanova je skorá dvojradová odroda so sladovníckou kvalitou. Je to jedna z najúrodnejších sladovníckych odrôd ozimného jačmeňa v sortimente, s dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odnožovacou schopnosťou a dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Casanova je plastická, vysoko úrodná odroda, vhodná do všetkých výrobných oblastí, dobre znáša aj pestovanie po obilnine. Vyznačuje sa veľkým zrnom a vysokou výťažnosťou predného zrna.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá vysoká dobrá 48 3,5 – 4,0 dobrá dobrá

LEOPARD

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Leopard je poloneskorá dvojradová odroda vhodná na kŕmne účely. Odroda s dobrým zdravotným stavom a odolnosťou voči múčnatke, hrdzi jačmennej a hnedej škvrnitosti. Rastliny sú nižšieho vzrastu s vysokou odnožovacou schopnosťou a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má veľmi dobrú odolnosť voči vyzimovaniu. Leopard je vhodný do všetkých výrobných oblastí. Vyznačuje sa vysokými úrodami zrna, ktoré sa dajú porovnať so šesťradovými odrodami.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloneskorá vysoká veľmi dobrá dobrá 53 3,5 – 4,2 veľmi dobrá dobrá

PASO

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Paso je poloneskorá šesťradová odroda s dobrým zdravotným stavom, s veľmi dobrou odolnosťou proti hrdzi jačmennej a hnedej škvrnitosti. Rastliny sú krátke až stredne vysoké s vysokou odnožovacou schopnosťou a veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda je odolná voči vyzimovaniu. Paso je vhodný do všetkých výrobných oblastí a vyznačuje sa rekordnými úrodami zrna.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloneskorá vysoká vysoká vysoká 41 3,8 – 4,2 veľmi  dobrá dobrá

ADVERDO

tritikale ozimné

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Adverdo je skorá odroda s vynikajúcim zdravotným stavom. Rastliny sú nižšie až stredne vysoké s vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má vysokú odolnosť proti vyzimovaniu a veľmi dobrú odolnosť proti porastaniu zrna v klase. Adverdo dosahuje vysokú úrodovú stabilitu vo všetkých výrobných oblastiach, má nižšie nároky na predplodinu a intenzitu pestovania. Úrodu tvorí strednou HTZ, stredne vysokou hustotou porastu a veľmi vysokým počtom zŕn v klase.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá vysoká vysoká výborná stredná 4,0 – 4,5 dobrá dobrá

BALU PZO

tritikale ozimné

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Balu PZO je skorá odroda vhodná na výrobu bioplynu. Je to prvá úradne registrovaná odroda s GPS využitím v Nemecku. Počas registračných skúšok v Nemecku dosiahla priemernú úrodu 38 t zelenej hmoty/ha. Rastliny sú nadpriemerne vysoké s veľmi vysokou úrodou zelenej hmoty. Odroda má vysokú odolnosť proti vyzimovaniu s veľmi rýchlou obnovou vegetácie na jar.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTZ(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá stredná stredná výborná vysoká 4,0 – 4,5 výborná  dobrá