Program Profit

Program profit je systém pestovania certifikovaných osív hustosiatych obilnín,
ktorého výsledkom je získanie vysokokvalitného certifikovaného osiva generácie C1 pri minimalizácii svojich nákladov.

Pri zvažovaní, či sa do projektu s nami zapojiť by vám rozhodnutie mali uľahčiť nasledovné argumenty:

  • zákazníkom poskytujeme poradenskú činnosť pri výbere vhodných odrôd
  • na pestovanie ponúkame široký sortiment odrôd
  • množiteľské porasty obilnín zakladáme z generácie E3
  • vlastný dohľad nad množiteľskými porastami – viem čo sejem!
  • úprava osiva na špičkovom osivárskom zariadení
  • bezproblémová aplikácia prídavných látok k moreniu osiva
  • získavate kvalitné osivo generácie C1 s uznávacím listom
  • usporíte až 40 % hodnoty nakupovaného osiva
  • šetríte životné prostredie, ako aj svoje náklady obmedzením prejazdov dopravnej techniky
  • dopravnú techniku máte k dispozícii pre účely sezónnych prác