Epos

pšenica ozimná – PRESIEVKOVÁ

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Epos má veľmi dobrú potravinársku kvalitu E.

Je to stredne skorá odroda presievkovej pšenice s dobrým zdravotným stavom. Je veľmi dobre odolná voči septoriózam, hrdzi pšeničnej a fuzariózam.

Rastliny sú stredného vzrastu s dobrou schopnosťou odnožovania a vysokou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda sa vyznačuje veľmi dobrou zimuvzdornosťou.

Epos je vhodná na výsev vo všetkých výrobných oblastiach. S jesenným výsevom je dobré začať koncom októbra. Pri jarnom výseve čo najskôr na jar, aby odroda stihla vytvoriť dostatočné množstvo odnoží.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká výborná 42 3,7 – 4,0 Jeseň

4,2 – 4,5 Jar

veľmi dobrá dobrá

Tessadur

pšenica tvrdá jarná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Tessadur je stredne skorá  jarná tvrdá pšenica, ktorá vyniká výborným úrodovým potenciálom a nadpriemernou kvalitou zrna, cesta a krupice. Odroda vytvára úrodu váhou svojho zrna. Citlivo reaguje na múčnatku, preto sa odporúča vhodné fungicídne ošetrenie. Ale v porovnaní s ostatnými jarnými odrodami je Tessadur menej náchylný na listovú škvrnitosť. Vo všeobecnosti má dobrú odolnosť voči chorobám.

Odroda Tessadur je vzrastom nižšia. Má dobrú až vyššiu odolnosť voči poliehaniu, dobrú až vyššiu sklovitosť.  Medzi najlepšie ukazovatele patrí HTS, ktorá je veľmi vysoká. Odporúčaný výsevok je 400 klíčivých zŕn/m².

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá dobrá dobrá 48 – 52  4 dobrá dobrá

Overture

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Overture je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou.

Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Odroda má zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej. Má dobrú odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej. Overture má strednú odolnosť proti hnedej škvrnitosti.

Rastliny sú stredne vysoké a majú dobrú odolnosť proti poliehaniu.

Overture je odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach pestovania sladovníckeho jačmeňa.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká dobrá dobrá 49 3,5 – 4,5  –  dobrá

Tango

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Tango je odroda sladovníckeho jačmeňa s kombináciou vysokej úrody a najlepšej kvality. Dosahuje výberovú sladovnícku kvalitu USK 9 bodov, najvyššie možné bodové ohodnotenie. Odroda dosiahla vysoké úrody v Štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP 2013 – 2015. Ďalšou prednosťou odrody je veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu. Tango má v sebe zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej. Odrodu je možné pestovať vo všetkých výrobných podmienkach.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá vysoká veľmi dobrá vysoká 48 3,5 – 4,5  –  dobrá

LG Tosca

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Tosca je novinkou v sortimente jačmeňa jarného s výberovou sladovníckou kvalitou. Odroda je zaradená do prevádzkových skúšok v spoločnosti Heineken Slovensko Sladovne, v Českej republike je v prevádzkovom skúšaní v spoločnosti Sladovny SOUFFLET, ako aj vo všetkých významných medzinárodných sladovníckych spoločnostiach.
LG Tosca je odroda s veľmi dobrou úrodou zrna, výberovou sladovníckou kvalitou a veľmi dobrým zdravotným stavom. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Odroda má zabudovaný gén Mlo, ktorý zabezpečuje odolnosť proti múčnatke trávovej.
Odroda je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach pestovania sladovníckeho jačmeňa.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká vysoká 47 3,5 – 4,5  –  dobrá

Laudis 550

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Laudis 550 je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou, vhodná najmä na výrobu tzv. Českého piva.

Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom. Odroda je odolná proti múčnatke /Mlo/, má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi jačmennej. Napriek tomu je citlivejšia na hnedú škvrnitosť.

Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu.

Laudis 550 je odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a dosahuje vysoké úrody.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá dobrá dobrá dobrá 45 3,5 – 4,5  –  dobrá

Malz

jačmeň jarný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Malz je odroda s výberovou sladovníckou kvalitou.

Je to stredne neskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a odolnosťou proti chorobám.

Rastliny sú stredne vysoké s veľmi dobrou schopnosťou odnožovania a strednou odolnosťou proti poliehaniu.

Malz je spoľahlivá, pestovaním overená odroda so stabilnou a vysokou úrodou zrna. Vhodné je skoré fungicídne ošetrenie proti múčnatke trávovej a odporúča sa aj aplikácia morforegulátora proti poliehaniu.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká stredná dobrá 45 3,5 – 4,5  –  dobrá