Christoph

pšenica ozimná OSINATÁ

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Christoph je nová osinatá odroda s prémiovou potravinárskou kvalitou E. Odroda je vhodná na pestovanie a je úrodovo stabilná vo všetkých výrobných oblastiach. Christoph je stredne skorá a vzrastovo stredne vysoká odroda. Je kombináciou klasového a kompenzačného typu.
Má vysokú objemovú hmotnosť zrna, vysoké hodnoty bielkovín a stabilné pádové číslo. Odroda má výborný zdravotný stav, má dobrú odolnosť proti múčnatke a hrdziam. Christoph má dobrú odolnosť proti porastaniu v klase. Odroda dobre prekonáva nedostatok zimnej vlahy a jarné sucho.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá vyššia vysoká vyššia 46 3,5-4,2 dobrá dobrá

IS Dimenzio

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

IS Dimenzio je skorá bezosinatá odroda s vysokým úrodovým potenciálom, vynikajúcimi agronomickými vlastnosťami a vysokou potravinárskou akosťou E(7-8). Bola vyšľachtená z kríženia Barroko x Bohemia. V porovnaní s odrodou Bohemia má vyššiu schopnosť odnožovania, vyšší počet produktívnych odnoží o 8-10 % a nižšie steblo o 10-12 cm. Odolnosť proti poliehaniu má vysokú. Po odrode Barroko zdedila komplexnú poľnú odolnosť proti listovým chorobám. IS Dimenzio je plastická a univerzálna odroda, ktorá je vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach a vykazuje vysokú ročníkovú stabilitu. IS Dimenzio je klasový typ odrody, ktorý tvorí úrodu predovšetkým vysokou produktivitou klasov, preto vyžaduje sejbu v prvej polovici agrotechnického termínu v danej oblasti. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy. Vďaka jej komplexnej odolnosti je jedno ošetrenie porastov fungicídom proti listovým chorobám spravidla postačujúce. Optimálny termín sejby je 1.10. – 15.10.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá stredná vysoká dobrá 43 – 45 4,3 – 4,8 dobrá dobrá

LG Magirus

pšenica ozimná

Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Magirus je intenzívna odroda s elitnou potravinárskou kvalitou E klasového typu. Rastlina je stredne vysoká. Jedná sa o stredne skorú odrodu s dobrou schopnosťou odnožovania a vysokou odolnosťou voči poliehaniu a porastaniu zrna. Charakteristická je vysoká mrazuvzdornosť.

LG Magirus sa vyznačuje odolnosťou proti hrdzi plevovej aj hrdzi pšeničnej, strednou odolnosťou proti múčnatke a fuzariózam v klase a dobrou odolnosťou proti listovým škvrnitostiam a DTR.

LG Magirus je plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Odroda je vhodná aj na neskoršie siatie a na pestovanie na ploche po obilnine aj kukurici. Doporučený výsevok je 3,3 – 4,7 MKS/ha v závislosti od termínu siatia a agrotechnických podmienok. Použitie morforegulátoru treba zvoliť s ohľadom na intenzitu pestovania.

LG Magirus je najvýnosnejšia odroda s kvalitou E v Nemecku.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká dobrá 55 3,3 – 4,7 veľmi dobrá dobrá

IS Rubicon

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

IS Rubicon je plastická odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach Slovenska, ale najlepšie sa jej darí v podmienkach vysokej pôdnej intenzity, kde v úrode zrna dokáže konkurovať aj hybridom. Odroda sa vyznačuje veľmi produktívnym klasom a vysokou HTS. Má veľmi dobrú reakciu na vysokú intenzitu pestovania. Odroda je určená predovšetkým na pestovanie na kŕmne účely a výrobu bioetanolu, ale ukazovatele kvality zrna veľmi často spĺňajú požiadavky aj na potravinársku pšenicu. IS Rubicon vyžaduje sejbu v prvej polovici agrotechnického termínu. Odporúčaný výsevok: 4,3-4,8 MKS/ha. Fungicídnu ochranu porastov treba zamerať na listové škvrnitosti a klasové fuzariózy. V intenzívnych podmienkach odporúčame použiť strednú dávku morforegulátoru na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá dobrá vyššia 46 4,5 – 4,8 dobrá dobrá

RGT Venezio

Pšenica ozimná OSINATÁ

majiteľ odrody: R.A.G.T.. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Venezio je stredne skorá ozimná pšenica s výbornou potravinárskou kvalitou A. Vyniká vysokou HTS a vysokým obsahom bielkovín. Má veľmi dobrý zdravotný stav, obzvlášť je vysoko oceňovaná odolnosť proti hrdzi pšeničnej a hrdzi plevovej. Patrí medzi chlortoluron tolerantné pšenice. Má veľmi dobrú mrazuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu. RGT Venezio je vzrastovo nižšia až stredne vysoká odroda s dobrou odnožovacou schopnosťou. Úrodu tvorí hustotou porastu a HTS. Je vhodná aj na neskorý výsev. Odroda je vhodná najmä do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká vysoká 47 3,0 – 3,8 veľmi dobrá dobrá

LG Imposanto

pšenica ozimná

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Imposanto je najúrodnejšia A-odroda v skúškach pre odporúčanie odrôd  ÚKZÚZ 2014-2017 v RVO ČR. V trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2014-2016 dosiahla veľmi vysokú úrodu v repárskej, obilninárskej a zemiakárskej výrobnej oblasti.

LG Imposanto je odroda, ktorej  najväčšie prednosti  sú úrodový potenciál, zdravotný stav, mrazuvzdornosť a kvalita. Odroda tiež vyniká výbornou schopnosťou odnožovania, vysokou odolnosťou proti poliehaniu a optimálnou HTS. Dosahuje vysoké a stabilné pádové číslo a veľmi dobrú hodnotu Zelenyho testu.

LG Imposato vyniká veľmi dobrou odolnosťou voči vyzimovaniu, výbornou odolnosťou voči múčnatke trávovej, steblolamu, hrdzi pšeničnej aj hrdzi plevovej.

Odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí. Pri dodržaní správnej agrotechniky pestovania je  možné pestovanie po kukurici a obilnine. Odroda znáša aj neskorší výsev.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká vysoká vysoká 46 3,5 – 4,7 veľmi dobrá dobrá

Rebell

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Rebell má dobrú potravinársku kvalitu A.

Je to poloneskorá odroda s dobrým zdravotným stavom a veľmi dobrou odolnosťou voči hrdzi pšeničnej, chorobám piat stebiel a múčnatke trávovej.

Rastliny sú nižšieho vzrastu s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a dobrou odolnosťou proti vyzimovaniu.

Rebell je plastická odroda, takzvaného kompenzačného typu, s vysokým počtom zŕn v klase.

Odroda je mimoriadne vhodná do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Je to odroda, ktorá veľmi dobre znáša neskoré výsevy a veľmi dobre sa vyrovnáva s jarnými a letnými prísuškami.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
poloskorá dobrá vysoká vysoká 44 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

LG Mocca

pšenica ozimná OBLÁTKOVÁ

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Pšenica LG Mocca má hneď viacero predností. Najvýznamnejším faktorom je úroda. Jedná sa totiž o najúrodnejšiu kŕmnu odrodu na trhu v trojročnom priemere registračných skúšok ÚKZÚZ 2016-2018. Excelentný zdravotný stav je ďalším významným faktorom. Má veľmi vysokú odolnosť voči virózam  WDV, hrdzi plevovej, hrdzi pšeničnej, múčnatke trávovej a klasovým chorobám. Odroda je vhodná aj do suchších podmienok a má veľmi dobrú mrazuvzdornosť.

LG Mocca dosahuje vynikajúce úrody vo všetkých výrobných oblastiach. Znáša aj neskorú sejbu

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá dobrá veľmi dobrá výborná 43 3,5 – 4,5 veľmi dobrá dobrá

Grizzly

pšenica ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

Grizzly je poloneskorá kŕmna odroda. Vyznačuje sa nízkym obsahom lepku a vysokým obsahom škrobu, čím ideálne spĺňa predpoklady na kŕmnu odrodu.

Je to veľmi výkonná odroda s dobrým zdravotným stavom.

Rastliny sú stredne vysoké s dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Mrazuvzdornosť môžeme hodnotiť ako strednú až dobrú.

Grizzly je veľmi plastická odroda vhodná na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, kde sa vyznačuje rekordnými úrodami. Je nenáročná na predplodinu.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
polo neskorá vysoká dobrá vysoká 48 3,5 – 4,5 dobrá dobrá

RGT Sacramento

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: R.A.G.T. Czech s.r.o., Branišovice

RGT Sacramento patrí medzi najúrodnejšie odrody v sortimente registrovaných odrôd. Odroda má potravinársku kvalitu B, len v objeme pečiva je hodnotená ako C pšenica. Pri vyššej úrovni N výživy bez problémov dosahuje potravinársku kvalitu.
Rastlina je nízka až stredne vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. RGT Sacramento úrodu tvorí hustotou porastu, preto morforeguláciu odporúčame prispôsobiť aktuálnemu stavu porastu. Odroda má dobrý zdravotný stav a vďaka veľmi dobrej odolnosti voči klasovým fuzáriám je možné siatie po kukurici.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá veľmi dobrá vysoká vyššia 43 4,0 – 4,5 dobrá dobrá

IS Fortidur

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Istropol Solary a.s.

IS Fortidur je stredne neskorá, nižšia odroda, ktorá bola vyšľachtená z kríženia (Biensur x IS Karmadur) x IS Karmadur.  Medzi najväčšie prednosti odrody patrí spoľahlivá zimuvzdornosť, vysoké a stabilné úrody, nadpriemerná stabilita sklovitosti zrna. Schopnosť odnožovania je vysoká. Rastliny sú nízkeho až stredného vzrastu so strednou odolnosťou proti poliehaniu. Má strednú odolnosť proti listovým a klasovým chorobám a vysoký  úrodový potenciál. Cestovinárska akosť odrody je výborná a v porovnaní s odrodou IS Karmadur vykazuje vyššiu stabilitu.

Odroda IS Fortidur je vhodná na pestovanie v kukuričnej výrobnej oblasti, ale možno ju pestovať aj v teplejších oblastiach repnej výrobnej oblasti. Neodporúčame ju pestovať po kukurici na zrno pre vyššie riziko napadnutia klasov fuzariózami. V niektorých oblastiach môže byť citlivejšia na múčnatku. V intenzívnych podmienkach je potrebné použiť strednú dávku morforegulátora. Optimálny termín sejby je 1.10. – 15.10.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne neskorá vysoká stredná stredná 42 – 44 4,5 – 5,0 dobrá dobrá

Sambadur

pšenica tvrdá ozimná

majiteľ odrody: Probstdorfer Saatzucht GesmbH & CoKG

Odroda Sambadur vznikla krížením odrôd Durobonus a Lunadur. Jej výnosový potenciál počas posledných dvoch rokov pestovania prevyšoval v priemere o 2 % odrodu Tempodur a o 6 % odrodu Wintergold. Sambadur dozrieva o 2 dni neskôr ako odroda Auradur. Je to stredne skorá odroda pšenice.

Porast je vo všeobecnosti nižšieho vzrastu s tmavými osinkami na klase.

HTS je stredná až vyššia. Hektolitrová váha je stredná až vyššia, v priemere 80,3 kg. Sklovitosť je v priemere 87,1 %. Odroda má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a dobrú odolnosť voči vyzimovaniu.

Sambadur má, tak ako všetky tvrdé pšenice, nižšiu odolnosť voči klasovým fuzáriám. Optimálny termín sejby je od 25.9. do 10.10. a odporúčaný výsevok je 400  klíčivých zŕn/m². Sambadur je kvalitatívne podobná odrode Lupidur.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá veľmi dobrá dobrá 45 – 47 4 dobrá dobrá

Casanova

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Casanova je skorá dvojradová odroda so sladovníckou kvalitou. Patrí medzi najpestovanejšie odrody na Slovensku s podielom 35 % množiteľských plôch v roku 2018. Je to jedna s najúrodnejších sladovníckych odrôd ozimného jačmeňa v sortimente s dobrým zdravotným stavom. Vyznačuje sa vysokou odolnosť voči múčnatke trávovej, veľmi dobrou odolnosť voči hrdzi jačmennej a komplexu hnedých škvrnitostí. Rastliny sú stredne vysoké s dobrou schopnosťou odnožovania a dobrou odolnosťou proti poliehaniu.

Casanova je plastická, vysoko úrodná odroda, vhodná do všetkých výrobných oblastí, dobre znáša aj pestovanie po obilnine. Vyznačuje sa veľkým zrnom a vysokou výťažnosťou predného zrna.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
skorá dobrá vysoká dobrá 48 3,5 – 4,0 dobrá dobrá

LG Triumph

jačmeň ozimný

majiteľ odrody: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

LG Triumph je najpestovanejší šesťradový ozimný jačmeň v Českej republike. Najúrodnejšia odroda v registrovanom sortimente v Českej republike v štvorročnom priemere SDO ÚKZÚZ 2015 – 2018. Dosahuje výborný zdravotný stav, vysokú odolnosť voči rynchospóriovej škvrnitosti. Veľmi dobrú odolnosť voči múčnatke trávovej aj hrdzi jačmennej. Dobrú odolnosť proti komplexu hnedých škvrnitostí. Odroda je odolná proti poliehaniu. Má veľké zrno s HTS 47 g.

LG Triumph je vhodný na pestovanie do všetkých výrobných oblastí. Túto odrodu je možné pestovať aj po obilnine.

Skorosť Odnožovacia schopnosť Odolnosť proti poliehaniu Odolnosť proti chorobám HTS(g) Výsevok(MKS/ha) Mrazuvzdornosť Suchovzdornosť
stredne skorá dobrá vysoká vysoká 47 3,5 – 4,3 dobrá dobrá