Program profit je systém pestovania certifikovaných osív hustosiatych obilnín,
ktorého výsledkom je získanie vysokokvalitného certifikovaného osiva generácie C1 pri minimalizácii svojich nákladov.

Pri zvažovaní, či sa do projektu s nami zapojiť by vám rozhodnutie mali uľahčiť nasledovné argumenty:

  • zákazníkom poskytujeme poradenskú činnosť pri výbere vhodných odrôd

  • na pestovanie ponúkame široký sortiment odrôd

  • množiteľské porasty obilnín zakladáme z generácie E3

  • vlastný dohľad nad množiteľskými porastami – viem čo sejem!

  • úprava osiva na špičkovom osivárskom zariadení

  • bezproblémová aplikácia prídavných látok k moreniu osiva

  • získavate kvalitné osivo generácie C1 s uznávacím listom

  • usporíte až 40 % hodnoty nakupovaného osiva

  • šetríte životné prostredie, ako aj svoje náklady obmedzením prejazdov dopravnej techniky

  • dopravnú techniku máte k dispozícii pre účely sezónnych prác